A megrendelés minimális súlya 4 kg. Ennél kevesebb súlyú ruha megrendelése esetében a szolgáltatás díjának kiszámlázása a minimális 4 kg figyelembevételével történik. A megrendelést kérheti a ….. címre küldött e-mail formájában, Facebook-on keresztül vagy telefonon.

A rendelésben kérjük adja meg nevét, címét, idejét, a textília körülbelüli súlyát. Amennyiben a futár az előre egyeztetett időpontban a helyszínre érkezést követően 10 perc várakozással a megrendelés meghiúsul, úgy a megrendelő 1000 Ft kiszállítási díjat köteles fizetni.

Az írásban kapott megrendelés a szolgáltató a beérkezéstől számított 3 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolásban lévő időpont módosítására az egyeztetett időpont előtt minimum 2 órával van lehetőség. Ettől rövidebb időn belüli módosítás esetén a megrendelő pótdíjat köteles megfizetni. A pótdíj összege 1000 Ft.

A ruhanemű átvétele tételesen történik, amely tartalmazza a ruha típusát, darabszámát, súlyát és a szolgáltatások árát. A megrendelés 3 példányban készül, melyet mind a megrendelő, mind a szolgáltató aláírásával elfogad.

A szolgáltatások díjának kiegyenlítése kizárólag készpénzben számla ellenében történik, a textília visszaszállításának időpontjában. A szolgáltatás díja tartalmazza a textília begyűjtését, a kért szolgáltatást, az elvégzését és a visszaszállítását. Amennyiben a textíliák visszaadása illetve a szolgáltatások díjának kiegyenlítése az előre egyeztetett időpontban a megrendelő el nem érhetősége miatt (maximum 15 perc várakozás ellenére) meghiúsul, úgy a szolgáltató egy ismételten egyeztetett időpontban megkísérli a szolgáltatás teljesítését. Ebben az esetben a szolgáltató 1000 Ft pótdíjat számol fel a megrendelő felé.

A szolgáltató garanciát vállal, hogy az átvett textíliát a legnagyobb odafigyeléssel tiszta füstmentes környezetben mossa, vasalja, javítsa. A vállfát igénylő ruhákat vállfán szállítva adja át a megrendelőnek. Amennyiben a precíz munkától függetlenül a ruhanemű megsérül és bizonyítható, hogy a textília a szolgáltatások időtartama alatt sérült, úgy arra a szolgáltató garanciát vállal. A garancia ruhadarabonként 3000 Ft kártérítést jelent. A textíliát átvételkor a megrendelő ellenőrzi és reklamációját a futár távozása előtt megteheti. A futár távozása után reklamációt a szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

A megrendelő által elküldött megrendelés akár telefonon, akár e-mail-ben történik, az az üzletszabályzat elfogadását jelenti.

A szolgáltatással felmerülő jogvitákat, a szolgáltató ezek helye szerinti illetékes bíróságot nevezi meg.